Disclaimer HIJ5

Ingeschreven onder HIJ5 B.V. (KvK 56982283) en HIJ5 Energie Consultants B.V. (KvK 72035617). Opdrachten worden aanvaard volgens de RVOI van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs of DNR van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. HIJ5 B.V. en HIJ5 Energie Consultants B.V. staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.