Installatieaanpassingen Brede School Joure

De bouw van Brede School Joure is middels een UAV-GC contract door Gemeente Skasterlân opgedragen aan Facilicom. Het gebouw werd opgeleverd in 2014. Vanaf de oplevering waren er klachten met betrekking tot het binnenklimaat, veiligheid en geluid van installaties in en om het gebouw. Tot overmaat van ramp ging één van de onderaannemers ook nog failliet. Ondanks ‘draaien aan de knoppen’ en kleine aanpassingen door de onderhoudspartijen bleven gebruikers van het gebouw en omwonenden ontevreden.

HIJ5 Facilities voerde in 2017, in opdracht van Facilicom, een onafhankelijk onderzoek uit en deed een voorstel voor mogelijke hersteloplossingen. De installatieaanpassingen zijn in 2018 door Facilicom opgedragen aan installatiebedrijven en werden voornamelijk in vakanties in 2018 en 2019 gerealiseerd. HIJ5 Facilities was verantwoordelijk voor de projectbeheersing. HIJ5 Energie Consultants ondersteunde bij de forse noodzakelijke regeltechnische aanpassingen.

Gelijktijdig met het uitvoeren van de aanpassingen ondersteunde HIJ5 Facilities Facilicom bij het opstellen van de dagvaarding voor het doorleggen van de aansprakelijkheid naar de onderaannemer.

De installatieaanpassingen zijn onlangs afgerond en de nieuwe aangepaste hard- en software regelinstallaties zijn door HIJ5 Facilities overgedragen aan Facilicom. Het binnenklimaat, veiligheid, elektrotechnische installaties, installatie- en omgevingsgeluid voldoen nu aan wet- en regelgeving en outputspecificaties van de Gemeente Skasterlân.

Inmiddels is het wel 5 jaar later…. Brede School Joure is een project dat aantoont dat een UAV-GC contract geen wondermiddel is. Ook (of wellicht wel juist) vereist een dergelijk project een ‘lean’ en effectief toetsings- en acceptatieplan waarbij de aangeleverde toetsings- en acceptatiedocumenten door een deskundige adviseur worden beoordeeld.