Gebouwgebonden installaties Gemeente Groningen

HIJ5 Facilities heeft de nieuw gevormde afdeling VGM van gemeente Groningen ondersteund bij de Europese aanbesteding van het onderhoud gebouwgebonden installaties in het vastgoed van de gemeente. De Europese aanbesteding vond plaats in twee kavels. De contracten voor beide kavels waren de eerste grote gecentraliseerde contracten die het nieuw gevormde Shared Service Centrum van de afdeling VGM afsloot.

In de dienstverleningsovereenkomst zijn de strategische vastgoedvisie en verschillende onderhoudsverantwoordelijkheden vastgelegd waarbij gestreefd is om in gelijkwaardigheid een vorm van partnership met de onderhoudsbedrijven te creëren waarmee werd beoogd de doelstellingen van het contract te optimaliseren.

Het contract is aanbesteed op basis van een inspanningscontract waarbij onder voorwaarden (KPI’s) doorontwikkeld kan worden naar een resultaatgericht contract.

In de uitvraag werd aan de inschrijvers een visie gevraagd op de probleemstelling hoe automatisering en gebruik van de cloud kan bijdragen in een efficiënte samenwerking en communicatie tussen alle partijen binnen de gemeente en het onderhoudsbedrijf die direct of indirect te maken hebben met dit contract.