Gebouwgebonden installaties gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân is een fusiegemeente van een vijftal voormalige gemeenten in de zuidwesthoek van Friesland. In het gebied liggen onder andere 6 van de 11-steden; Sneek, IJlst, Stavoren, Hindelopen, Workum en Bolsward. Het gebied beslaat totaal 815 vierkante kilometer en is hiermee in oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Door het ontstaan van de gemeente is het evident dat het onderhoud van de gebouwgebonden installaties op verschillende wijze en met verschillend resultaat werd beheerst door verschillende aannemers.

HIJ5 Facilities heeft de gemeente ondersteund bij het formuleren van het onderhoudsbeleid. Op dit beleid is een dienstverleningsovereenkomst geschreven waarbij door middel van een Europese aanbesteding een onderhoudsbedrijf zal worden geselecteerd.