Inkoop middels BVP bouwkundig beheer en onderhoud GGZ Friesland

Door wijzigende marktomstandigheden in de zorg van GGZ Friesland was het noodzakelijk de afdeling Huisvesting en Vastgoed te reorganiseren naar een stafafdeling ‘Vastgoedcontrol’ en een nieuw te vormen ‘Servicebedrijf’. Binnen dit nieuwe ‘Servicebedrijf’ worden nu de verschillende locaties van GGZ Friesland toegewezen aan een vijftal regievoerders.

Om dit mogelijk te maken wenste GGZ Friesland één marktpartij te contracteren voor zowel de uitvoering van het onderhoud aan de bouwkundige werken en de terreinvoorzieningen als het organiseren en beheersen van dit onderhoud.

HIJ5 Facilities adviseerde deze aanbesteding door de ‘Best Value Approach’ of ‘Best Value Procurement’ methode breed in de markt te zetten. Aan gebouwbeheerders, adviesbureau’s, bouwkundig aannemers, schilder- en onderhoudsbedrijven werd gevraagd een voorstel te doen op basis van de geformuleerde doelstellingen en randvoorwaarden.