Klimaat optimalisatie Comenius Esdoorn Leeuwarden

Tijdens het begin van de coronapandemie in 2020 werden wij door CVO Comenius Zamenhof benaderd met een op dat moment groot actueel vraagstuk voor de locatie Comenius Esdoorn in Leeuwarden. Namelijk: “Hoe is het gesteld met het binnenklimaat van onze school? En hoe krijgen we deze op peil?” Een vraagstuk wat voor veel bedrijven en instanties op dat moment een belangrijk onderwerp op de agenda was geworden.

HIJ5 is op dat verzoek direct gestart met een klimaatonderzoek om in eerste instantie de omvang van de problematiek inzichtelijk te maken waarbij deze cijfers in een later stadium gebruikt zijn om de verbetering van het klimaat in kaart te brengen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om, in combinatie met verduurzaming, over te gaan tot actie. Dit bleek een bijzonder mooie uitdaging in een tijd van grote tekorten in middelen en mensen waarbij; de doorgang van de lessen, kwaliteit van onderwijs en esthetiek van de lokalen, gegarandeerd moest blijven.

HIJ5 Energie Consultants was in dit project adviseur, leverde de regeltechniek, verzorgde de systeemintegratie, heeft de regelinstallatie geprogrammeerd, in bedrijf gesteld, beproefd en geheel in eigen beheer ingeregeld. Een mooie innovatie is de systeemintegratie van de in elk lokaal eerder geplaatste CO2 meter met de regeling van de luchtbehandelingskasten. Doordat de kwaliteit van het binnenklimaat in elk leslokaal bekend is, verzorgen de luchtbehandelingskasten een optimaal binnenklimaat met een minimum gebruik van energie.

In samenwerking met CVO, HIJ5 en Homij , mogen we zeggen dat het ons is gelukt om met minimale overlast alle klaslokalen te voorzien van mechanische ventilatie incl. warmteterugwinning en voorbereiding op een luchtwaterwarmtepomp. Hiermee is weer een mooie stap vooruitgezet in het behalen van klimaat- en duurzaamheidsdoelen van CVO.