Raamovereenkomst inleen kleine advieswerken installatietechniek

SOVON vertegenwoordigt een breed spectrum aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. HIJ5 Facilities is adviseur voor SOVON Bureau Management Ondersteuning (BMO) bij alle dagelijks voorkomende installatietechnische vraagstukken op de 9 leslocaties.

Deze advieswerkzaamheden bestaan uit advisering met betrekking tot nieuwbouw en renovatieprojecten, vervaardigen kostenramingen en werkomschrijvingen bij functiewijzigingen van onderwijsruimten, werkzaamheden rond energiezorg, verduurzaming warmte- en koudeopwekking, beantwoording vraagstukken rond het onderhoud, regeltechnisch afstandbeheer en dergelijke.

Maandelijks worden de uitgevoerde advieswerken overeenkomstig de werkelijk besteede tijd en gemaakte afspraken in rekening gebracht.