Verduurzamen vastgoed gemeente Schiermonnikoog

Met het Klimaat ontzorgingsprogramma (KlimOp) van provincie Fryslân kunnen sinds 2021, gebouweigenaren van kleine organisaties, zoals scholen en gemeenten, bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en zo meewerken aan een duurzame toekomst.

HIJ5 is in 2022 benaderd door de provincie Fryslân om mee te kijken in het verduurzamingsplan van de gemeente Schiermonnikoog. Het vastgoed van deze gemeente is toe aan verduurzaming en voor het overgrote deel nog niet voorzien van energielabels.

Binnen het KlimOp programma is HIJ5 Energie Consultants gestart met het doen van opnames en energiescans ten behoeve van energielabels. Hiermee wordt een nulmeting gemaakt, waarbij verschillende maatregelen worden onderzocht en getoetst om vervolgens te worden uitgewerkt in een routekaart.

In eind 2022/begin 2023 zal HIJ5 een advies en businesscase presenteren op basis van de opnames en energiescans. Het advies en de maatregelen worden gepresenteerd via een routekaart voor verschillende scenario’s die vallen binnen de Total Cost of Ownership. Afhankelijk van de gekozen businesscase zal HIJ5 de inkoopbegeleiding verzorgen.

Dit is een mooi project waarbij HIJ5 zowel de provincie Fryslân als de gemeente Schiermonnikoog ondersteunt bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen, met als resultaat een duurzamer eiland!