Assets

HIJ5 Assets gaat zowel strategisch, als tactisch te werk. Op strategisch niveau brengen wij bestaande huisvesting in beeld en toetsen deze aan de doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen vertalen wij vervolgens naar adviezen in een meerjaren huisvestingsplan. Op tactisch niveau brengen wij advies uit op het gebied van jaarlijkse reserveringen voor instandhouding en verduurzaming van het vastgoed (meerjaren onderhoudsbegroting en duurzame meerjaren onderhoudsbegroting).

HIJ5 Assets is uniek doordat wij bij de advisering gebruik maken van de expertise van zowel HIJ5 Energie Consultants als HIJ5 Facilities. Dit levert veel voordeel op bijvoorbeeld bij het uitvoeren van aankoopkeuringen (due diligence vastgoed onderzoeken).