Assets

HIJ5 Assets brengtĀ  de bestaande huisvesting in beeld voor wat betreft technische kwaliteit, noodzakelijk onderhoud op korte- en lange termijn, status van periodiek onderhoud, indeelbaarheid, gebruiksmogelijkheden, status vergunningen en energiezuinigheid.

De kwaliteit van de bestaande huisvesting wordt getoetst aan het tactisch en strategisch beleid van de onderneming op het gebied van huisvestingsvraag, instandhoudingskosten, exploitatiekosten en duurzaamheidsambitie.

Aan de hand van de toetsing wordt een Meerjarenhuisvestingsplan opgesteld.

HIJ5 Assets is uniek doordat wij bij de advisering gebruik maken van de expertise van zowel HIJ5 Energie Consultants als HIJ5 Facilities. Dit levert veel voordeel op bijvoorbeeld bij het uitvoeren van aankoopkeuringen (due diligence vastgoed onderzoeken).