Energie consultants

Energie Consultants is in Nederland uniek door de gecombineerde expertise op het gebied van energie-inkoop, energie monitoring, energiezorg, regeltechniek en lucht- en waterzijdig inregelen. Juist deze kennisketen onder één dak is een garantie dat het gebouw in de praktijk een binnenklimaat en energieverbruik cq. energiekosten overeenkomstig het ontwerp zal bieden.

Wij geloven dat een zorgvuldige inbedrijfstelling en het slim inregelen van installaties in een gebouw het comfort verhoogt en tijd en geld bespaart. Daarom kijkt HIJ5 Energie Consultants niet alleen naar het ontwerp van de verschillende installaties, maar richt het zich ook op het programmeren, levering en in bedrijfstelling van regelinstallaties en het inregelen op lucht- en waterzijdig gebied.

Energie Consultants beschouwt regeltechniek en systeemintegratie niet als onderdeel van de bouwwerkzaamheden door een installatiebedrijf maar als verlengde van het advieswerk van de installatie adviseur. De moderne regeltechnische installaties zijn bepalend of een gebouw in de praktijk zal gaan “werken”.

Energie Consultants volgt het Duitse bouwmodel waarbij de adviseur en leverancier van de regeltechniek bepalend is voor de leverancier van de gebouwgebonden installaties.

Wij zetten de volgende stap: Data Driven Facility Management (DDFM)

Energie Consultants neemt ook de volgende stap door met het onderhoud- en beheer van de regelinstallaties bepalend te zijn voor de leverancier van het onderhoud van de gebouwgebonden installaties. Deze ontwikkeling noemen we Data Driven Facility Management (DDFM).

Vanuit de regelinstallaties, meetinrichtingen en facility management systemen (FMIS systemen) verzamelen wij data. Hiermee creëren wij inzicht en grip op de prestaties van de installaties, het onderhoud en de exploitatiekosten van het gebouw.

Samen met de kennis van HIJ5 Facilities rondom het contracteren van onderhoud en het contractmanagement, blijven de gebouwgebonden installaties gedurende de gehele levensduur van het gebouw optimaal functioneren en daarbij blijven de exploitatiekosten zo laag mogelijk.