Aankoopkeuring

Niet blij met een dode mus

Als je een bestaand utiliteitsgebouw aankoopt, is het belangrijk te kijken naar de te verwachten onderhoudskosten op zowel korte als langere termijn. Maar in de aanloop naar de verkoop heeft de eigenaar vaak zoveel als mogelijk de investeringen voor instandhouding van de kwaliteit achterwege gelaten. Vooral de investeringen die voor een aankopende partij niet zo 1-2-3 waar te nemen zijn. Hierdoor heeft het gebouw een onderhoudsachterstand opgelopen die op rekening van de koper komt te staan.

Naast de te verwachten onderhoudskosten zijn ook de te verwachten prestaties en de flexibiliteit van de aanwezige klimaatinstallaties van groot belang.

Het gekochte paard mag je wel in de bek kijken

Om vooraf goed inzicht te krijgen in deze zaken, kan HIJ5 voor u een aankoopkeuring uitvoeren en rapporteren. Hierin brengen wij de verwachte onderhoudskosten in beeld, maar ook de kwaliteit en de mogelijkheden van de gebouwgebonden installaties. Denk hierbij aan de opzet en uitbreidbaarheid van het systeem, een inventarisatie van het achterstallige onderhoud, de veiligheid en het afwijken van wet- en regelgeving. Daarnaast kijken wij ook naar het comfort en de duurzaamheid van het binnenklimaat en de flexibiliteit van de installatie-opzet in relatie tot de indelingsmogelijkheden en het gebruik van de ruimten.

Samen sta je sterk

Gezien de veelheid van de facetten die aan bod komen in een aankoopkeuring begrijpt u wel dat zo’n keuring een veelvoud aan expertises vraagt. Wij werken daarom eventueel samen met derden om de rapportage van een keuring te borgen en onze opdrachtgevers een zo breed en volledig mogelijk beeld te geven van de kwaliteit van het gebouw en de te verwachten exploitatiekosten.