Arbo veiligheid

De werklast van de zorgplicht

De zorgplicht van een werkgever ten opzichte van werknemers staat vastgelegd in het wetboek (Artikel 7:658). Kort gezegd betekent dit artikel dat de werkgever verantwoordelijk is voor het creëren en in stand houden een veilige werkomgeving. HIJ5 biedt advies bij het opstellen en uitvoeren van het hiervoor benodigde arbobeleid. Wij starten altijd met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), want alleen door de mogelijke risico’s in kaart te brengen kun je adequaat handelen om de veiligheid te garanderen. Voor de uitvoer van de in het beleid gestelde inspecties en keuringen verwijzen wij naar externe deskundigen. De resultaten van deze inspecties vertalen wij vervolgens weer naar acties voor structurele verbetering, bijvoorbeeld door contracten op te stellen voor de inkoop van reguliere onderhoudsactiviteiten.

Doordat wij de uitvoer van het beleid overlaten aan externe deskundigen kunnen wij onze onafhankelijke adviseurspositie waarborgen.