Audits Onderhoud

Samen naar een hoger doel

Bij elke samenwerking is het belangrijk dat de gemaakte afspraken van beide kanten nageleefd worden. Door audits uit te voeren wordt op steekproefwijze gekeken of de uitvoer van het plan correct gebeurt en de gestelde resultaten worden behaald.

HIJ5 zet in op een intensievere samenwerking tussen de opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf. Door professioneel opdrachtgeversschap en actieve contractafname te stimuleren wordt een duurzame relatie gekweekt. Bij audits van onderhoudscontracten controleren wij daarom niet alleen op afwijkingen, maar gaan wij ook op zoek naar de oorzaken hiervan. Door niet alleen naar de (afwijkende) situatie te kijken, maar ook naar het onderliggende proces helpen wij bedrijven aan een duurzame verbetering.