Bouwcoördinatie

De complexiteit van bouwen

Een gebouw neerzetten is geen simpele taak. Er moet een basisconstructie komen met muren en een dak. Hierin moeten verschillende installaties worden aangebracht om van een kale constructie een functioneel gebouw te maken: Sommige installaties zorgen voor een comfortabel klimaat voor de gebruiker, andere zorgen voor de veiligheid of voorzien in behoeften zoals licht en stromend water. Al deze installaties worden aangelegd door gespecialiseerde experts, elk verantwoordelijk voor zijn eigen domein. Deze verschillende domeinen zijn niet geïsoleerd, ze werken samen om de gebruiker van het gebouw een optimale functionaliteit te bieden. Hierdoor is het belangrijk om tijdens de bouwfase alle disciplines goed op elkaar af te stemmen. Als er bijvoorbeeld in een ruimte wel een ventilatie-installatie aanwezig is die stroom nodig heeft, maar er is op die locatie geen elektra aangelegd, dan kan de ventilatie-installatie niet gebruikt worden. Dit klinkt logisch, maar aangezien er vele verschillende disciplines samen moeten werken, kan het nog wel eens lastig zijn om alle aspecten continu op elkaar af te stemmen.

Het belang van samen

Bij HIJ5 zijn we van mening dat goede samenwerking meer oplevert dan de som van de losse delen. Door goed te communiceren en zaken van verschillende disciplines op elkaar af te stemmen wordt het gezamenlijke doel sneller bereikt. HIJ5 kan opdrachtgevers en bouwende aannemers helpen om deze efficiëntie te introduceren en te waarborgen. Door te werken vanuit de “first time right”-mentaliteit kunnen fouten worden voorkomen en faalkosten gereduceerd.

Dit doen wij door overzicht te houden op alle betrokken disciplines, er zorg voor te dragen dat elke discipline zijn eigen werkzaamheden (correct) uitvoert, te coördineren tussen de installatietechnische disciplines zodat alles onderling klopt en de werkzaamheden van de installatietechnische disciplines af te stemmen op de bouwkundige disciplines. Door onze multidisciplinaire centrale kijk op het project kunnen knelpunten snel opgelost worden, zodat grotere problemen voorkomen worden. Als er wijzigingen in het plan van een discipline ingevoerd worden, kunnen de gevolgen van deze wijzigingen voor de andere disciplines snel gecoördineerd worden.