Bouwkosten Calculatie

Wat was er eerder, het bouwproject of de bouwcalculatie?

Het berekenen van de bouwkosten van een project is een wat paradoxaal vakgebied: eigenlijk wil je voordat je begint al weten hoeveel het project gaat kosten, maar vaak zijn precieze calculaties pas later in het project mogelijk. HIJ5 kan opdrachtgevers en projectontwikkelaars helpen om dit proces te stroomlijnen en gedurende de hele loopduur van het project in de gaten te houden.

Via een zogeheten ‘elementenraming’ kan aan het begin van het project een redelijke inschatting worden gemaakt van de te verwachten kosten, waarna in elke projectfase de berekening meer gedetailleerd uitgewerkt kan worden. Zo is er altijd een goed overzicht mogelijk en kunnen ge√Įnformeerde keuzes gemaakt worden.