Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (D-MJOP)

Voorbereid op de toekomst

De duurzame meerjaren onderhoudsplanning (D-MJOP) is, net als de reguliere meerjaren onderhoudsplanning (MJOP), een manier om het strategisch onderhoudsbeleid te vertalen naar een tactisch onderhoudsplan. Beiden geven een overzicht van de aanwezige installaties en van de preventieve, correctieve, en vervangende onderhoudskosten voor de komende jaren. Maar de duurzame meerjaren onderhoudsplanning geeft ook een indicatie van de verduurzamingskosten. Dit zijn de bijkomende kosten als een installatie die aan vervanging toe is, vervangen wordt door een duurzamer alternatief. Door deze kosten in beeld te brengen kunnen scenario’s geschetst worden waarmee invulling gegeven wordt aan de (lange termijn) duurzaamheidsdoelstellingen zoals opgegeven in het strategisch onderhoudsbeleid.