Enigma Logic Software Solutions

Enigma Logic: een totaaloplossing voor comfort, gezondheid en duurzaam energieverbruik

Installaties zijn bedoeld om comfort te geven aan de mens. Vanuit deze grondslag en de hedendaagse kennis op het gebied van gezondheid, productiviteit en eindige fossiele brandstoffen, hebben wij Enigma Logic ontwikkeld. Een intelligent gebouwbeheersysteem dat de mens centraal stelt. Het systeem komt met een unieke werkwijze waarin onze kennis op het gebied van digitaal contracteren. integraal asset management  en commissioning verwerkt is.

Wij hebben het Enigma Logic systeem ontwikkeld, omdat een aantal zaken op het gebied van comfort, gezondheid en een duurzame visie op energiegebruik wel apart te koop zijn als deeloplossing, maar niet als geheel. Dit geheel is belangrijk als je kijkt naar de integrale samenwerking tussen systeemcomponenten van de gebouwgebonden installatie.

Uniek in universaliteit

Deze samenwerking tussen systeemcomponenten lijkt op zichzelf heel logisch. Maar doordat een gebouwgebonden installatie normaliter bestaat uit verschillende merken/software structuren, is er bij een standaard gebouwbeheersysteem geen onderlinge samenhang tussen de verschillende systeemcomponenten. Dit leidt bijvoorbeeld tot systemen die elkaar tegenwerken qua verwarming en koeling of ruimten die bedompt aanvoelen.

Ons systeem is uniek in deze samenhang, wat ervoor zorgt dat het systeem zichzelf kan analyseren op gebruik, werking en problemen in de installatie. Gecombineerd met de gepatenteerde software module OPENdynamics voor een optimale energie inbreng in de ruimte, is het Enigma Logic systeem ongeëvenaard in output mogelijkheden en ruimtecomfort: een ruime hoeveelheid gezonde lucht in combinatie met een deken van warmte resulteert in een comfortabele, gezonde en bovenal stress loze werkomgeving, waarin de mens centraal staat.

Samenhang in de systeempuzzel

De naam Enigma Logic vindt zijn synoniem in het woord raadsel en geeft hiermee aan dat er niet gekeken kan worden naar rechtlijnige verbanden zoals in standaard software, maar naar kruisverbanden in verschillende lagen van de software om de samenhang tussen systeemcomponenten te creëren. Door onze eigen visie op het gebied van ruimtecomfort inclusief onze unieke werkwijze te implementeren hebben we complete controle over het eindproduct. Wij werken samen met twee marktleiders op het gebied van regeltechniek om het optimum aan comfort te geven. In een ruimte waar Enigma Logic zijn werk doet, is het verschil direct merkbaar. Er hangt altijd een gezonde sfeer van verse buitenlucht gecombineerd met een temperatuur die op maat gemaakt is voor de mens.

Bijgeleverde softwaremodule “Digitaal contracteren”

Het systeem is standaard uitgevoerd met een softwaremodule Enigma Up voor digitaal contracteren. Dat betekent dat het systeem geautomatiseerd klachten en storingen kan neerleggen bij een onderhoudspartij en tevens de meldingen doorgeeft aan het Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) van de opdrachtgever.