Enigma-UP

De tool voor Data Driven Facility Management

In 2021 hebben we de basis gelegd voor Data Driven Facility Management. Een belangrijke tool hierbij is Enigma-UP. Dit is een communicatieplatform en interface tussen automatische storings- of bedrijfsmeldingen vanuit één of meer regelsystemen (GBS, aanwezigheidssysteem e.d.) naar een Fmis systeem.

De koppeling tussen Fmis en uw leveranciers

Vanuit het Fmis systeem worden zowel de technische als de handmatige meldingen automatisch met een ticketnummer doorgezet naar leveranciers. De leveranciers voeren de aan hen gevraagde werkzaamheden uit. Na uitvoering uploaden leveranciers de gecontracteerde overeengekomen documenten zoals servicebonnen, keuringsrapporten en dergelijke. In combinatie met het unieke ticketnummer wordt deze informatie gekoppeld aan de melding vanuit het centrale Fmis systeem.

In de pilot wordt als Fmis systeem TOPdesk gebruikt. Onder voorwaarden kan echter elk ander Fmis systeem ook worden ingezet. Het systeem kan gebruik maken van Qr-codes om tickets in relatie te brengen met installatiedelen, ruimtenummers en dergelijke. Het systeem is nog in een pilotfase, maar we verwachten hier veel van.

Met één druk op de knop contracteren

Zo zal Enigma-UP het mogelijk gaan maken meerdere kleinere leveranciers of gespecialiseerdeleveranciers te contracteren zonder dat de beheerslast voor de facility manager significant zal toenemen. Enigma Logic zal dus ook een bijdrage kunnen leveren aan versterking van het midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast dromen we van toepassingen waarbij services zoals kamerhuur, gebruik van vergaderzalen, schoonmaak, catering en dergelijke via dit systeem kunnen worden afgewikkeld.