Inkoop en Contractmanagement Onderhoud

Het leven van een contractmanager

“Mijn leveranciers leveren niet wat ze beloven. Overleggen, beloofde verbeteringen en bonus/malus-afspraken helpen niet. Het lijkt wel of ze na de contractondertekeningen geen inspanning meer (willen) leveren. En informatie verkrijgen omtrent hun dienstverlening is al helemaal een drama!”

Het leven van contract- en facilitaire managers gaat vaak niet over rozen. Bij HIJ5 zijn we van mening dat het managen van een contract leuk moet zijn. Los van de gekozen contractvorm zou een contractmanager inspiratie en werkplezier moeten halen uit de omgang met leveranciers. Hij moet kunnen genieten van het maken van vorderingen en het behalen van doelstellingen.

Samenwerken doe je samen

HIJ5 kan contractmanagers helpen goede opdrachtgevers te zijn. Dienstverlenen doe je namelijk samen. Een opdrachtgever speelt hier zelf dan ook een belangrijke rol in. Is de vraag goed gesteld? Zijn de doelstellingen helder en de verwachtingen duidelijk? En niet te vergeten, zijn deze doelstellingen en verwachtingen ook goed begrepen door de leverancier?

Uniek voor HIJ5 is dat wij inzetten op intensieve samenwerking tussen de opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf. Door professioneel opdrachtgeversschap en actieve contractafname te stimuleren wordt een duurzame relatie gekweekt. Dit draagt bij aan een fijn werkklimaat en bevordert de kwaliteit van de resultaten. Deze manier van werken heeft ook invloed op het gevoerde audit-beleid.

Inkoop van onderhoud: professionaliseren van onderhoud

HIJ5 kan helpen met het professionaliseren van onderhoud, zowel voor bouwdelen als installaties. Gebouwonderhoud is onder te verdelen in 4 categorieën: proactief preventief onderhoud, correctief onderhoud, vervangingsonderhoud, en energie inkoop. Door ervaring weten wij bij HIJ5 dat het goed inkopen van proactief preventief onderhoud waarde kan creëren door storingen te voorkomen, vervangingen te plannen en energie te besparen. Het belang van proactief preventief onderhoud zorgt ervoor dat contractmanagement bij HIJ5 nauw samenhangt met de meerjaren onderhoudsplanning, de periodieke conditiemetingen, de quick FMECA, de audits onderhoud en de duurzame meerjaren onderhoudsplanning.