Inkoop en Contractmanagement Softservices

Het leven van een contractmanager

“Mijn leveranciers leveren niet wat ze beloven. Overleggen, beloofde verbeteringen en bonus/malus-afspraken helpen niet. Het lijkt wel of ze na de contractondertekeningen geen inspanning meer (willen) leveren. En informatie verkrijgen omtrent hun dienstverlening is al helemaal een drama!”

Het leven van contract- en facilitaire managers gaat vaak niet over rozen. Bij HIJ5 zijn we van mening dat het managen van een contract leuk moet zijn. Los van de gekozen contractvorm zou een contractmanager inspiratie en werkplezier moeten halen uit de omgang met leveranciers, en kunnen genieten van het maken van vorderingen en het behalen van doelstellingen.

Samenwerken doe je samen

HIJ5 kan contractmanagers helpen goede opdrachtgevers te zijn. Dienst verlenen doe je namelijk samen. Een opdrachtgever speelt hier zelf dan ook een belangrijke rol in. Is de vraag goed gesteld? Zijn de doelstellingen helder en de verwachtingen duidelijk? En niet te vergeten, zijn deze doelstellingen en verwachtingen ook goed begrepen door de leverancier?

Uniek voor HIJ5 is dat wij inzetten op intensievere samenwerking tussen de opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf. Door professioneel opdrachtgeversschap en actieve contractafname te stimuleren wordt een duurzame relatie gekweekt. Dit draagt bij aan een fijn werkklimaat en bevordert  de kwaliteit van de resultaten. Deze manier van werken heeft ook invloed op het gevoerde audit-beleid.

Inkoop van softservices: een goed begin is het halve (maat)werk

Een contract schrijven is maatwerk en afhankelijk van de doelstelling van de opdrachtgever. “Wat wil ik als opdrachtgever bereiken met deze samenwerking? Welke afspraken en KPI’s horen daarbij? Hoe moet ik dan de vraag stellen en het contract opbouwen?” Bij HIJ5 start een inkoopproces bij deze vragen, waarmee de inkoop in dienst komt te staan van de doelstellingen. Door goed en doelmatig contractmanagement te voeren kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer beter functioneren: betere prestaties en rapportages vanuit de opdrachtnemer leiden tot beter management vanuit de opdrachtgever. Zo wordt voor beide partijen meerwaarde gecreëerd, wat uiteindelijk zelfs doorvloeit in de gehele branche.