Integraal energiebeheer

De voordelen van ketencontrole

Het kan soms moeilijk zijn om de juiste balans te vinden tussen energieverbruik en gebruikscomfort. HIJ5 kan je helpen grip te krijgen op de hele keten van energie: van inkoop en het creëren van inzicht in de energiestromen tot aan het beheren van de technische installatie. Door op deze vlakken actief beheer te voeren, ontstaat een besparingspotentieel. Dit vormt samen met de meerjaren onderhoudsbegroting de basis voor toekomstige investeringen die een gezond binnenklimaat garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik laten dalen. De impact op de exploitatiekosten is met deze aanpak extra groot, want een gezond binnenklimaat vermindert ziekte en stress, en verhoogt productiviteit en creativiteit.

Verder kijken dan alleen energieverbruik

Actief beheer van de energieketen hangt ook samen met facilitair management en gebouwbeheer. Door bijvoorbeeld bepaalde onderdelen binnen het proces te automatiseren, blijven deze op de achtergrond opereren en hoeft er alleen op alarmen gereageerd te worden.

De inzichten die voortkomen uit de integratie van energiebeheer, (data-driven) facilitair management en (geautomatiseerd) gebouwbeheer kunnen daarnaast bijdragen aan een versoepeling van het proces rondom certificering en keuring. Veel certificaten en keuringen maken namelijk gebruik van dezelfde gebouwkenmerken en facilitaire informatie. Door alle relevante informatie duidelijk op orde te hebben, wordt het aanvragen of rapporteren van een bepaald certificaat een peulenschil.

Als het gaat om energiebeheer kijken we bij HIJ5 daarom niet alleen naar de energieketen. We kijken ook gerelateerde onderwerpen, zoals het energielabel, BREAAM-certificaat, Informatieplicht wet milieubeheer (IPWM) en de EED audit komen aan bod.

Energielabel

De meeste utiliteitsgebouwen en woningen zijn energielabelplichtig op een transactiemoment (verkoop, verhuur, of oplevering). Het energielabel wordt afgegeven op basis van een energieprestatieberekening, gebaseerd op de specifieke kenmerken van het gebouw. Deze berekening, die inzage geeft in de energiebehoefte, het primair fossiel energieverbruik, en het aandeel hernieuwbare energie, is per 1 januari 2021 ook verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit dient opgesteld te worden door een BRL 9500 detailopname gecertificeerd bedrijf met BRL 9501 geattesteerde software.

Energielabel gebouwen utiliteit | bedrijfspand | RVO.nl | Rijksdienst

BREEAM

De Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. De BREEAM gaat nog een stapje verder dan het energielabel: met dit certificaat krijg je inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een gebouw in de breedste zin van het woord. Natuurlijk is energieverbruik hier een belangrijk onderdeel van, maar er wordt ook gekeken naar de gezondheid van het binnenklimaat en daarnaast biedt een BREEAM-certificering subsidiekansen.

Home – BREEAM-NL

Informatieplicht wet milieubeheer

Bij een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of gelijkwaardig), valt een bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat u verplicht bent om energiebesparende maatregeling te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 moet u ook verplicht rapporteren welke maatregelen u genomen heeft.

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen | RVO.nl | Rijksdienst

EED audit

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming, de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Je bent volgens de Europese uitgangspunten verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als je een grote onderneming hebt, die geen kmo-status heeft. HIJ5 biedt ondersteuning bij het verzamelen van de benodigde informatie en het rapporteren om aan de EED-audit te voldoen.

Energie-audit EED | RVO.nl | Rijksdienst