Integraal toegangsbeheer

Onoverzichtelijk en onwerkbaar

Regelmatig horen we hetzelfde verhaal van onze opdrachtgevers:

“Waar ik mee zit is het sleutelbeheer van onze gebouwen. Er is een protocol, maar dat is ook al weer een paar jaar oud, en wordt niet altijd meer gevolgd. Ik begrijp het wel, want soms is het ook lastig. Een teamleider is niet altijd alert op het innemen van een pas of een sleutel, of geeft voor het gemak de pas van een medewerker uit dienst aan een nieuwe medewerker.”

“Als ik wel eens een leverancier vraag om mij advies te geven, krijg ik meteen een vette offerte van de meest geavanceerde sleutelbeheersystemen waarbij het lijkt alsof met het aanschaffen van een dergelijk systeem mijn problemen in één keer zijn opgelost. Hierbij heb ik niet het gevoel dat ik echt advies krijg. Mijn probleem zit toch dieper?  Want los van het systeem: mijn protocol voor sleutelbeheer blijft, en werkt dus niet.”

Buitengewoon “gewoon”

Ons doel is om toegangsbeheer gemakkelijk te maken voor een eindgebruiker. Hier gaan vaak heel wat complexe processen achter schuil: toegangsbeleid, zoneringen, HR-data, de koppeling van deze data met een geschikt uitgiftepunt en -moment voor passen of sleutels, de juiste werking van en onderhoud aan toegangsbeheersystemen. Het loggen van al deze data moet dan ook nog samen komen in één systeem, wat tegelijkertijd ook werkbaar en overzichtelijk moet zijn. Ons doel is dan ook dat een gebruiker in zijn ogen “gewoon” toegang krijgt tot de juiste terreinen, gebouwen, en/of ruimtes na een indiensttreding of functiewisseling. Hierbij kunnen wij, naast de toegang voor de eigen medewerkers van onze opdrachtgevers, ook rekening houden met de toegang voor externe partijen of leveranciers.

Door sleutelbeheer onderdeel te maken van het toegangsbeheer kunnen wij op basis van achterliggende processen, een protocol maken voor meerdere disciplines. Zo ontstaat er een vanzelfsprekende werkwijze, wat het hele proces gemakkelijk en werkbaar maakt.