Machineveiligheid

Veiligheid voorop… Maar hoe?

Machineveiligheid is de basis van een veilige werkomgeving. Niet zo gek dus dat hier een scala aan wettelijke eisen voor is opgesteld. Maar voldoen aan deze eisen is in de praktijk nog best lastig. We horen een vaak van onze opdrachtgevers:

“Het is zo ingewikkeld om te voldoen aan alle wettelijke eisen wat betreft de machineveiligheid. Je moet overal aan denken: de machines zelf, de periodieke keuringen en de logboeken. Die overigens nooit te vinden zijn als je ze nodig hebt. En dan is het misschien nog wel het lastigste om alle gebruikers bewust te maken én te houden van hun aandeel in de veiligheid. Steeds als ik denk dat het op orde is, gebeurt er weer wat: staat er ineens een andere kolomboor, of koffieapparaat, of een andere medewerker, of zelfs een nieuwe wettelijke regel. Het houdt niet op.”

De 4 pijlers van veiligheid

Het mooie aan een ingewikkeld proces is het eenvoudig maken voor in de praktijk. Bij machineveiligheid heb je te maken met vele zaken:

  • De machines zelf
  • Periodieke keuringen en rapportages/logboeken (wettelijke eisen)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Het gedrag van de gebruikers

Daarnaast heb je indirect ook te maken met de wettelijke eisen die gesteld worden aan de veiligheid van de reguliere elektrische installatie (i.e. het elektriciteitsnet) in je gebouw.

De machines zelf

Voor de machineveiligheid is het nodig dat de gebruikers optimaal gefaciliteerd worden in het veilig werken met de machines. Dat kan het beste digitaal, via een SharePoint of nog beter via een reeds bestaand Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS).

In het FMIS krijgt elke machine een uniek ID-nummer. Alle werkzaamheden, onderhoudsactiviteiten, storingen, keuringen, certificaten e.d. worden onder dit ID geregistreerd. Het ID en de onderliggende data is middels een (QR-)code op de machine aangegeven. Zo is de benodigde data altijd beschikbaar.

Wettelijke eisen

Een overzicht van wettelijke eisen, uitgevoerde keuringen, en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen wordt actueel gehouden door de onderhouds-/keuringspartij, dit is onderdeel van het onderhoudscontract. Bij wijzigingen en updates krijgt de contractmanager een signaal, die er vervolgens voor zorgt dat bij de betreffende machine een print van de nieuwe instructies beschikbaar is.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Doordat elke machine in het FMIS een eigen ID-nummer krijgt, is het ook mogelijk om aan elk nummer een handleiding en instructie persoonlijke beschermingsmiddelen te koppelen. Deze kunnen in print goed zichtbaar bij de machine worden geplaatst. Op deze manier is er nooit onduidelijkheid over hoe de machine veilig te gebruiken is.

Gedrag van gebruikers

Het gedrag van gebruikers is misschien nog wel de lastigste factor als het gaat over machineveiligheid.

Aan de ene kant moet je goed nadenken over het veilig gebruikmaken van de aanwezige machines. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers de machine volgens de opgestelde gebruiksaanwijzing gebruiken? Weten alle gebruikers hoe de relevante persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt moeten worden? Wordt de machine na gebruik schoon en opgeruimd achter gelaten? En hoe borg je, in een schoolomgeving, de verantwoordelijkheid van de docenten om de leerlingen goed te instrueren en begeleiden?

Aan de andere kant zijn de gebruikers in de meeste gevallen ook degenen die storingen van machines opmerken en door moeten geven. Een soepel proces van storingsopvolging is daarom een must. Dit stimuleert en ‘beloont’ het opmerkzaam zijn en het doorgeven van storingen. Een manier waarop een soepel proces werkelijkheid kan worden kan worden, is door op de machine of de bijbehorende instructiekaart aan te geven hoe en bij wie de storing doorgegeven moet worden.

Laat veiligheid voor zich spreken

Het is wel duidelijk dat een goed proces om de machineveiligheid te realiseren, controleren, en borgen niet uit de lucht komt vallen. Gelukkig hebben we bij HIJ5 de benodigde ervaring opgebouwd om uw organisatie hiermee te helpen. Door de relevante processen goed in te richten en op elkaar af te stemmen creëren we een omgeving waar dingen vanzelf lijken te gaan.