Meerjaren Onderhoudsplanning

Voorbereiden op morgen met de kennis van vandaag

Een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) bestaat uit 4 delen: een inventaris van alle aanwezige installaties en bouwdelen waarvoor het onderhoud gepland wordt, een tijdschema van de benodigde inspecties, onderhouds-, en vervangingsactiviteiten, de inhoudelijke taken die hierbij horen en de berekende kosten voor deze activiteiten.

De conditiemeting (NEN 2767) bepaalt de conditie van alle aanwezige installaties. Dit is waardevolle informatie voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning. Immers, de conditie waarin een installatie verkeert geeft een indicatie voor het benodigde onderhoud aan de betreffende installatie. Op basis van de huidige conditie kan een inschatting gemaakt worden van de aankomende preventieve, correctieve en vervangende onderhoudsactiviteiten, de bijbehorende kosten en het optimale tijdstip voor de nodige activiteiten. Door een aantal jaar vooruit te plannen op basis van een meetbare conditie kunnen dus realistische fondsen gereserveerd worden en onnodige vervangingskosten voorkomen worden.