Programmeren regeltechnische installaties

Door de technische bomen het bos niet meer zien

Alle gebouwen hebben regeltechnische installaties. Deze installaties moeten ervoor zorgen dat het klimaat in orde blijft in het gebouw. Dit gebeurt doormiddel van sensoren, kleppen, pompen, ventilatoren en een intelligent regelsysteem. De software van het regelsysteem bepaalt het comfort in de gebouwen, door vast te stellen wat de voorwaarden zijn om iets aan of uit te zetten.

De eindgebruiker van het gebouw heeft vaak niet de kennis om het gehele proces te kunnen omschrijven. Aangezien de huidige technische wereld pijlsnel verandert, is het voor de eindgebruik niet meer eenvoudig bij te houden welk “state of the art” systeem bij zijn wensen past. Om dit proces in goede banen te leiden worden er regeltechnische specialisten ingehuurd. Deze specialisten bouwen de installatie, stellen omschrijvingen op en dragen zorg voor duidelijke regelschema’s. Om mooie projecten te kunnen maken zullen de regeltechnische specialisten al vroeg betrokken moeten zijn bij het realiseren van het project.

Door ervaring (weg)wijzer

Door onze jarenlange ervaring is HIJ5 uitgegroeid tot specialist in regeltechnische installaties. Onze specialisten werken met zelf-ontwikkelde softwaremodules. Dit geeft een enorme tijdsbesparing als het gaat om het programmeren van de regeltechnische installatie. Onze softwaremodules zijn ontwikkeld met de laatste stand van de techniek. Deze softwaremodules worden dagelijks gecontroleerd en, waar nodig, bijgeschaafd. Het bijkomende voordeel van deze werkwijze is dat de werking van de softwaremodules uitvoerig getest is, en de output op voorhand al bekend is.

De vormgeving van onze softwaremodules is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook gebruiksvriendelijk en krachtig qua bediening. Het ligt voor de hand dat klanten specifieke wensen hebben op het gebied van vormgeving van de software. Deze wensen worden tijdig met de opdrachtgever besproken, zodat deze tijdens het instellen van de software meegenomen kunnen worden.

We zijn pas tevreden wanneer, na het inbedrijfstellen van de regeltechnische installatie, de opdrachtgever de gerealiseerde installatie begrijpt, kan bedienen en blij is met het behaalde resultaat.