Quick FMECA

Bijsturen op de juiste knelpunten

Een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is een analytische methode om potentiële gebreken en storingen (“failure modes”) in een systeem te identificeren en ook de mogelijke oorzaken en gevolgen kunnen hiermee in kart gebracht worden. Een uitbreiding op deze methode is de Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA). Deze methode koppelt de gebreken en storingen niet alleen aan de oorzaken en gevolgen, maar omvat ook een “Criticality” analyse, die de kans op een “failure mode” koppelt aan de ernst van de mogelijke gevolgen. Deze analyse benadrukt de gebreken die relatief vaak voor komen én ernstige gevolgen kunnen hebben. Zo kun je sturen waar preventief en/of proactief onderhoud nodig is en het grootste voordeel oplevert.

Simpel en snel aan de slag

De FMECA analyse is een zeer uitgebreid, arbeidsintensief proces. Om deze reden heeft HIJ5 de zogenaamde “Quick FMECA” ontwikkeld. Dit is een versimpelde variant waarbij de minimale beschikbaarheid van elk element op de inventarislijst wordt vertaald naar een acceptabele maximale faalkans. Deze maximale faalkans is ingedeeld in 3 niveaus, elk met een eigen tactische onderhoudsstrategie. Hierdoor heeft de methodiek dezelfde doelstelling als de klassieke FMECA, terwijl de beheerskosten drastisch verminderd worden.

De resultaten van een Quick FMECA analyse worden samen met het meerjaren onderhoudsplan door HIJ5 gebruikt als basis voor een strategisch onderhoudsbeleid en uitvoeringsjaarplan.