Regeltechnisch Beheer

Het belang van goede regeltechniek

De meeste gebouwgebonden installaties worden, eenmaal in bedrijf gesteld, niet meer nagekeken op een optimale werking. De regeltechnische processen worden na problematiek of klachten aangepast zonder dat er gekeken wordt naar de onderliggende oorzaken, wat leidt tot hogere energielasten en een slecht functionerende installatie. Een slecht functionerende installatie heeft invloed op de gezondheid en productiviteit van mensen en op de total cost of ownership (TCO) van het vastgoed. Omdat deze installaties niet gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, moeten ze frequenter onderhouden worden en hebben ze een hoger storingspercentage.

Bij het begin beginnen: regeltechniek als de basis voor integraal asset management

De belangrijkste pijler in onze visie op het integraal asset management is regeltechnisch beheer. Het startpunt van het beheer is dat we ervoor zorgen dat de regeltechnische installaties op afstand, via een beveiligde verbinding, bereikbaar zijn via ons eigen portaal afstandsbeheer. Hiermee zetten we de eerste stap in het onder controle krijgen van de installaties. Na deze stap gaan we rapporteren hoe de installatie draait en welke instellingen afwijken van normaal gebruik. Ook brengen we de installaties in kaart door middel van een assetlijst en beginnen we met het bijhouden van een klachtenregister van deze assets.

Oplossingen voor de problemen van vandaag

Als de eerste problemen uit de installatie zijn gehaald en we inzichtelijk hebben wat de pijnpunten zijn, gaan we ons concentreren op de trenddata en analyseren we opgedane data in combinatie met de gewenste uitgangspunten. In deze stap komen meestal de installatietechnische fouten naar boven en zetten we, daar waar nodig, onze expertise op het gebied van engineering in om de hydraulische fouten te traceren en oplossingen aan te dragen.

Een duurzame blik op de toekomst

Als de installatie onder controle is gaan we kijken naar optimalisering en zorgen we ervoor dat het periodiek preventief en correctief onderhoud goed wordt uitgevoerd, zodat toekomstige problemen vroegtijdig in beeld komen en voorkomen worden. Ook wordt er dan gekeken naar de toekomst van de installatieonderdelen en geven we strategisch advies op het gebied van een duurzame meerjaren onderhoudsbegroting (DMJOB). Dit doen we aan de hand van een TCO berekening en status rapporten vanuit het onderhoud.

One stop shop

HIJ5 is op het gebied van asset management een “one stop shop”, doordat we op alle benodigde vakgebieden specialisten in huis hebben. Dit zorgt ervoor dat we controle hebben op de gehele keten, van probleem tot optimalisatie. Dit is dan ook wat onze manier van werken uniek maakt: de combinatie tussen IT en engineering maakt dat we veel slagkracht hebben om alle problemen te tackelen. Dat is wat ons betreft waar integraal asset management voor staat: de opdrachtgever ontzorgen door middel van controle op alle aspecten van de installatie.