Retro Oplevering en Beheer

Terugverdientijd minder dan 1 jaar!

Het probleem

Na enkele jaren van gebruik van een gebouw blijken moderne technisch gecompliceerde klimaatinstallaties niet meer optimaal te functioneren. De tijdens de nieuwbouw gestelde duurzaamheidsdoelstellingen worden niet (meer) gehaald en de kwaliteit van het binnenklimaat is teleurstellend.
Oorzaken zijn onder andere; gebrekkige opleveringstoets, gewijzigd gebruik van ruimten, slijtage (degeneratie) van sensoren, onvoldoende deskundigheid onderhoudspersoneel, gebrekkig of onvoldoende onderhoud.

Retro-oplevering

Het is belangrijk in een bestaand gebouw voor de installaties een nieuw nulpunt te creëren. Aan de hand van de beschikbare gegevens worden de klimaatinstallaties opnieuw luchtzijdig, waterzijdig, en regeltechnisch ingeregeld en beproefd. Achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd en indien nodig worden ontwerpfouten hersteld of worden installaties aangepast aan het gewijzigd gebruik. De bestaande regelinstallatie wordt voor het regeltechnisch beheer verrijkt met trenddata (bijvoorbeeld het verloop van gemeten ruimtetemperaturen in de tijd), prestatiemetingen en energieregistraties.

Beheer

Na de retro-oplevering, het nieuwe nulpunt, dient de situatie niet opnieuw te verslechteren. Dit wordt gerealiseerd met het jaarlijks periodiek uitvoeren van regeltechnisch beheer. Naast het reguliere onderhoud wordt automatisch en handmatig alle beschikbare data geanalyseerd. Dit levert waardevolle informatie waarmee het onderhoudsbedrijf wordt aangestuurd om een servicemonteur een gerichte storingsbehandeling of inspectie uit te laten voeren.
Op deze wijze zal het onderhoudsbedrijf bijvoorbeeld automatisch een mailbericht ontvangen als tijdens een vakantieperiode toch een verhoogd elektraverbruik wordt waargenomen, mogelijk als gevolg van in bedrijf zijnde klimaatinstallaties.

Case

Met een eenmalige investering van € 10.000,- excl. BTW is een retro oplevering uitgevoerd voor een middelbare school van ca. 5.000m2 met complexe duurzame installaties waaronder; warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO), warmte-opwekkingsinstallatie door middel van een warmtepomp, warmteafgifte door middel van betonkernactivering (BKA).

Aansluitend is jaarlijks regeltechnisch beheer met data-analyse uitgevoerd voor € 3.500,- excl. BTW per jaar (prijspeil 2022).
De jaarlijkse besparing energiekosten was in dit geval € 13.600,- excl. BTW per jaar.

Tevens was het binnenklimaat significant verbeterd waarbij het aantal binnenklimaat gerelateerde klachten was afgenomen. (Wat ook nog een besparing op de verminderde kosten van storingsafhandeling betekende).