Inkoop NEN3140 28 MAVO/MBO en VMBO scholen

Op de locaties van een scholengemeenschap waren in grote aantallen en diversiteit arbeidsmiddelen in gebruik. Hierbij valt te denken aan de elektrische arbeidsmiddelen die o.a. als lesmateriaal wordt gebruikt, maar daarnaast ook elektrische arbeidsmiddelen die door schoonmaakdiensten worden gebruikt of vallen onder de verantwoording van de ICT-afdeling.

Een duidelijke demarcatie en vastlegging van de verantwoording was hierbij van belang. Daarnaast is er binnen de elektrische arbeidsmiddelen die als lesmateriaal gebruikt worden nog weer een onderscheid tussen elektrische arbeidsmiddelen die onder de NEN 3140 vallen en/of onder de machinerichtlijn.

Verder is van belang hoe omgegaan wordt met door medewerkers privé meegebrachte elektrische arbeidsmiddel (waterkokers, radio’s e.d.). In overleg met het centrale service bureau van de scholengemeenschap is hiertoe een keuringsbeleid geformuleerd. Na vaststelling van het beleid is door HIJ5 Regiepartners een dienstverleningsovereenkomst geformuleerd waarna in samenwerking met Key Quality, middels een Europese aanbesteding een keuringsbedrijf is gecontracteerd.