Inkoop NEN3140 28 MAVO/MBO en VMBO scholen

Eén van onze opdrachtgevers, een scholengemeenschap in het westen van Nederland, kwam bij ons met een vraag omtrent de veiligheid van de gebruikte arbeidsmiddelen. Op hun locaties was een grote diversiteit van arbeidsmiddelen in gebruik, voor verschillende doeleinden en dus ook met andere veiligheidsissues. Hierbij valt te denken aan de elektrische arbeidsmiddelen die in praktijkruimten worden gebruikt, maar daarnaast ook elektrische arbeidsmiddelen van schoonmaakdiensten, computers die onder de verantwoording van de ICT-afdeling vallen of elektrische machines waar naast de elektrische veiligheid ook arbo-aspecten een rol spelen.

Door de grote diversiteit aan apparatuur was het belangrijk een goede demarcatie en vastlegging van de verantwoording te realiseren. Er zit bijvoorbeeld een groot verschil in mogelijke veiligheidsrisico’s tussen een computer en een elektrische zaagtafel. Door een duidelijke onderverdeling aan te brengen kan in kaart gebracht worden aan welke eisen de verschillende arbeidsmiddelen moeten voldoen.

Het grootste onderscheid kon gemaakt worden door te bepalen of elektrische arbeidsmiddelen onder de NEN 3140 norm of onder de machinerichtlijn vallen. De NEN 3140 is een richtlijn voor de ‘bedrijfsvoering  van elektrische installaties – laagspanning’ die een handleiding geeft hoe de elektrische veiligheid gewaarborgd kan worden, hoe dit gekeurd moet worden, en hoe vaak zo’n keuring uitgevoerd moet worden.

De machinerichtlijn is een Europese richtlijn omtrent machineveiligheid die, naast elektrische veiligheid, ook aanvullende thema’s behandelt zoals belijning en voorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verder is van belang hoe er omgegaan wordt met door medewerkers privé meegebrachte elektrische arbeidsmiddelen (waterkokers, radio’s e.d.). In overleg met het centrale service bureau van de scholengemeenschap is hiertoe een keuringsbeleid geformuleerd. Na vaststelling van het beleid is door HIJ5 Facilities een dienstverleningsovereenkomst geformuleerd, waarna middels een Europese aanbesteding een keuringsbedrijf is gecontracteerd.

Hiermee heeft de scholengemeenschap bereikt dat met een minimum aan kosten de veiligheid van leerlingen en andere gebruikers van de school werd geborgd.