Onderhoud regelinstallatie

Gebouwgebonden installaties: een groeiend probleem

Het niet of niet goed functioneren van een gebouwgebonden installatie is een groot probleem in de utiliteitsbouw. Uit onderzoek blijkt dat in 70% van alle utiliteitsgebouwen de installaties niet naar behoren werken, en in 30% hiervan zijn de problemen zelfs zo, dat deze niet op te lossen zijn zonder significante investeringen. Deze cijfers zijn hoog, wat mede veroorzaakt wordt door een dalende hoeveelheid geschoold personeel en een stijgende kennisvraag gebaseerd op de constant innoverende technieken. Dit probleem wordt de “performance gap” genoemd en zal met de jaren alleen maar groter worden. Er zal dus een structurele oplossing moeten komen.

Implementatie is alles

Deze performance gap zorgt er bij de technische dienstverleners onder andere voor dat innoverende technieken slecht geïmplementeerd worden, waarna de techniek vaak wordt afgedaan als een slecht product. Dit terwijl deze innoverende technieken, bij een juiste implementatie, juist leiden tot een verbetering op het gebied van gezondheid, productiviteit of energieverbruik en dus broodnodig zijn voor een duurzamere toekomst.

De mens centraal

Naast de stijgende performance gap, gaan de kosten voor personeel en energie ook alsmaar omhoog. Juist daarom is het belangrijk om de mens centraal te stellen in het inbedrijfstellingsproces, en deze een gezonde en energiezuinige omgeving te bieden voor een duurzame toekomst.

Van ontevreden gebruikers naar tevreden opdrachtgevers

Een goede oplevering zorgt naast een gezonde, productieve en energiezuinige werkplek tevens voor een goed startpunt om de beheerperiode van het vastgoed in te gaan, zonder een aanhoudende klachtenstroom en ontevreden mensen. De bij HIJ5 opgebouwde kennis zowel op gebied van meet- en regeltechniek als contracteren zorgt ervoor dat wij gebouwgebonden installaties over het hele spectrum van de bouwketen kunnen opleveren en inbedrijfstellen. Hierin zit de unieke kracht van ons opleverproces: wij hebben alle vakgebieden in huis, wat ervoor zorgt ervoor dat we van het operationele tot het strategische niveau kunnen schakelen om de originele uitvraag van de opdrachtgever daadwerkelijk geleverd te krijgen.

De kracht van onze specialisten

Onze specialisten op het gebied van contracteren zorgen ervoor dat geleverd wordt wat er van tevoren afgesproken is, terwijl de meet- en regelafdeling zorgt dat de geleverde componenten in de gebouwgebonden installatie ook de gewenste (meetbare) resultaten geven. Door deze manier van werken leveren wij een complete inbedrijfstelcyclus af, waarna de opdrachtgever echt gekregen heeft waar voor betaald is.