Toetsing ventilatievoorzieningen (in relatie tot corona)

Het hernieuwde belang van ventilatie

Inmiddels is algemeen bekend dat voldoende ventilatie van verblijfsruimten het besmettingsrisico op corona (COVID-19) beperkt. Maar hoe weet je als gebruiker of eigenaar dat je gebouw beschikt over ventilatievoorzieningen die voldoen aan de wettelijke eisen en laatste inzichten van het RIVM?

Het zorgdragen voor voldoende ventilatie is primair een verantwoordelijkheid van de werkgever en volgt uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO) artikel 4.1b waarin is gesteld:

“In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer”.

Toetsing en verbetering

Wij kunnen een toetsing uitvoeren om te onderzoeken of de ventilatievoorzieningen in je gebouw een doeltreffende bescherming biedt tegen een coronabesmetting. Aan de hand van revisietekeningen en een opname op locatie beoordelen wij de ventilatievoorzieningen en rapporteren wij onze bevindingen op de volgende gebieden:

  • Is de ventilatie in verblijfsruimten voldoende voor de werkelijke bezetting?
  • Voldoen de ventilatievoorzieningen aan wet- en regelgeving?
  • Voldoen de instellingen van mechanische ventilatievoorzieningen aan de laatste aanbevelingen van het RIVM?
  • Zijn er ventilatievoorzieningen aanwezig die volgens de laatste aanbevelingen van het RIVM worden afgeraden?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de prestaties van de aanwezige ventilatievoorzieningen te verbeteren?
  • Zijn er verbetermogelijkheden waarmee de werking van de aanwezige ventilatievoorzieningen gemonitord wordt?

Als er door ons afwijkingen of optimaliseringsmogelijkheden geconstateerd worden, leveren wij hiervoor ook pragmatische verbetervoorstellen, inclusief een raming van de kosten. Na het uitvoeren van de voorstellen kunt je er zeker van zijn dat de ventilatievoorzieningen van jouw gebouw voldoen aan de eisen van de Arbowet en de aanbevelingen van het RIVM. Met als bijkomend voordeel dat deze dan optimaal functioneren en een optimaal binnenklimaat creëren voor je medewerkers en gebruikers van het gebouw.