Conditiemetingen/keuringen NEN 2767

Landelijke standaard voor conditiemetingen

In Nederland is de NEN 2767 norm ontwikkeld als de standaard voor conditiemetingen voor de bebouwde omgeving. Deze norm biedt een raamwerk om de technische conditie van zowel bouw- als installatiedelen op objectieve wijze te meten en documenteren. Elk bouwdeel en (gebouwgebonden)installatie moet met regelmaat geïnspecteerd worden om de conditie en eventuele gebreken en risico’s vast te stellen. Deze informatie geeft inzicht in de financiële voorspelbaarheid van het onderhoud en leidt tot een grotere beschikbaarheid van de bouwdelen. Door regelmatig te inspecteren kunnen mogelijke gebreken tijdig gesignaleerd worden, waardoor preventief onderhoud uitgevoerd kan worden om storingen te voorkomen. Voor opdrachtgevers met grote gebouwen met veel installaties en bouwdelen die gekeurd moeten worden, wordt dit echter al snel een ingewikkeld en lang verhaal. De ruime ervaring van HIJ5 kan dit proces stroomlijnen om onze opdrachtgevers meer overzicht te bieden en beleidsverbeteringen door te voeren.

Samenwerking met inspecteurs

HIJ5 heeft voor deze inspecties een samenwerkingsverband met ervaren inspecteurs. Door deze samenwerking kan een uitstekende kwaliteit geboden worden, waarbij elke installatie door een gespecialiseerde inspecteur wordt gekeurd.

Advies over beleid

Op basis van de uitkomsten van de inspecties biedt HIJ5 advies over het te voeren onderhoudsbeleid. Door een zorgvuldige afweging te maken tussen de vastgestelde conditie, bijbehorende risico’s, beschikbare onderhoudsbudget en meerjaren-huisvestingsplan wordt een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld. Meer informatie over onze werkwijze en een meerjaren-onderhoudsplanning vindt je hier.

Dé oplossing bij groot onderhoud

Als bij de inspectie blijkt dat er significante reparaties en/of vervangingen uitgevoerd moeten worden, kan HIJ5 als adviseur optreden bij de inkoop hiervan. Omdat wij als onafhankelijke bemiddelaar optreden zorgen wij voor een optimale balans tussen opdrachtgever en leverancier, waardoor de beste kwaliteit gewaarborgd wordt.